بایگانی نوامبر, 2016

پروژه تجاری، اداری هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه-میدکو

ساختمان های اداری، تولید و کارگاهی شرکت British American Tobacco (BAT)

 

 

پارک فن آوری و نوآوری پردیس تهران

پارک فن آوری و نوآوری پردیس تهران

پارک فن آوری و نوآوری پردیس تهران

بیمارستان خاتم قم

23 نوامبر 16

بیمارستان خاتم قم

۱

۱

۱

۱

 

طرح توسعه صحن حضرت زهرا (س)

.

.

.

.

.