بزودی فرم درخواست در این بخش قرار خواهد گرفت.

جهت دریافت کاتالوگ محصولات، درخواست خود را به یکی از روش های زیر ارسال فرمایید:

۱- alumtab@gmail.com

۲-فکس دفتر مرکزی ۰۲۱۸۸۱۷۴۸۹۴

۲-فکس کارخانه ۰۲۶۳۷۷۷۷۷۴۹۵